top of page

Multifocale implantlens

De multifocale kunstlens zal ervoor zorgen dat u zowel in de verte als intermediair als kortbij scherp zal kunnen lezen. Dit geeft U het gemak dat U meestal geen bril meer nodig heeft. Zoals U op de afbeelding kan zien, bestaat deze kunstlens uit allemaal kringen. 

Belangrijke informatie

Patiënten die kiezen voor een multifocale lens moeten met een aantal verschijnselen rekening houden:

  • De scherpte op afstand en lezen zal bij duisternis wat afnemen ten opzichte van daglicht.

  • ’s Avonds kan men halo’s ervaren (lichtkransen om een lichtbron): dit is het gevolg van de kringen in de lens

  • De keuze van de sterkte van de kunstlens gebeurt op basis van uitvoerige berekeningen. Het is echter onmogelijk om een 100% zekerheid te bieden voor het uiteindelijke resultaat. Mocht de uiteindelijk verkregen sterkte te veel afwijken van de beoogde sterkte dan kan een aanvullende behandeling nodig zijn. 

  • Het kan zijn dat tijdens de operatie ten gevolge van een complicatie er geen multifocale kunstlens geïmplanteerd kan worden. In dat geval zal een monofocale (=standaard) kunstlens geplaatst worden.

  • Bij patiënten met een netvliesprobleem, hoornvliesprobleem of glaucoom is het meestal niet mogelijk een multifocale kunstlens te plaatsen.

 

  • Patiënten die in het verleden een laserbehandeling hebben gehad ter correctie van bril/contactlenzen hebben een verhoogde kans om na de cataractoperatie (bij gelijk welke lens) toch nog een bril nodig te hebben voor dichtbij en/of verte. Nabehandeling hiervoor is altijd voor eigen rekening.

bottom of page