top of page

Behandeling cataract

De operatie wordt uitgevoerd onder een speciale microscoop. Uw oogarts maakt een kleine insnede van 2-3 millimeters in het oog, opent het voorste deel van het lenskapsel en verwijdert vervolgens de inhoud met fijne verbrijzel- en zuiginstrumenten. Deze techniek wordt faco-emulsificatie genoemd. Van het kapsel wordt alleen het centrale, voorste gedeelte weggenomen. De rest van het kapsel blijft zitten als een soort zakje waarin vervolgens uw kunstlens geplaatst wordt. De totale duur van deze ingreep bedraagt ongeveer 30 minuten. Deze ingreep verloopt meestal onder lokale verdoving. Na enkele dagen zal u een duidelijke verbetering van uw zicht kunnen vaststellen.

dit zijn alvast onze richtlijnen na uw ingreep

Welke implantlens?

Hieronder kan U de verschillende soorten implantlenzen terugvinden. Er zijn verschillende opties mogelijk. Deze vragenlijst kan U invullen om een goede keuze samen met uw arts te kunnen maken.

standaard kunstlens

Hierbij wordt een monofocale kunstlens geplaatst. Na de operatie is de patiënt afhankelijk van een leesbril en/of een vertebril. Patiënten met een astigmatisme (vormafwijking van het hoornvlies) zullen op alle afstanden een bril nodig hebben.

torische kunstlens

Bij patiënten met een astigmatisme kan gekozen worden voor het implanteren van een torische lens. Deze lens corrigeert ook het astigmatisme. Ook deze patiënten zijn na de ingreep afhankelijk van een leesbril en/of een vertebril.

intermediaire kunstlens

Wanneer we deze lens plaatsen, zal u zonder bril kunnen ver en intermediair kijken (bv. computer, muziekpartituur, koken). Voor kleine leesdruk, zal U mogelijks nog wel een lichte leesbril moeten dragen. Deze lens kent minder bijwerkingen dan een multifocale kunstlens. Ook hier ligt de prijs lager ivm een multifocale kunstlens.

multifocale kunstlens

Patiënten die na de cataractoperatie niet meer afhankelijk willen zijn van een bril of contactlenzen kunnen kiezen voor een multifocale lens. Deze lenzen zijn ook verkrijgbaar in een torische variant, voor patiënten met astigmatisme. Uiteraard zal de ingreep duurder zijn wanneer U voor deze kunstlens kiest.  Belangrijke informatie.

Please reload

Prijs cataractingreep

De prijs ten laste van de patiënt voor een standaard cataractingreep bedraagt ongeveer 240 euro. Bepaalde aanvullende hospitalisatieverzekeringen (bv DKV, AG Fortis, Axa, Ethias, Van Breda of Allianz) betalen een klassieke cataractbehandeling (inplanting van een monofocale lens) voor 100% terug.

Wanneer u kiest voor een intermediaire of multifocale implantlens zal u een supplement aangerekend worden. Vraag hierover meer informatie aan uw arts. 

De situatie bij de verzekeraars en de ziekenfondsen wijzigen zeer snel. Informeer bij uw zorgverzekeraar welk deel van bovenstaand supplement zal worden terugbetaald.

bottom of page